Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Beseda na téma „Děti hledají náhradní rodiče“

Úvodní stránka > Beseda na téma „Děti hledají náhradní rodiče“

Zájemci o problematiku náhradní rodinné péče měli možnost potkat se s pracovníky náhradní rodinné péče nebo se samotnými pěstounskými rodinami během akcí pobíhajících v rámci prvního ročníku tzv. Týdne (pro) pěstounství, který v Olomouckém kraji proběhl v týdnu od 9. 9. 2019. Jednou z akcí, kterou uspořádali Magistrát města Přerova a Poradna pro rodinu v Přerově, byla beseda na téma „Děti hledají náhradní rodiče“. Akce proběhla dne 12. 9. 2019 v prostorách přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově a byla určena široké veřejnosti. Lidé měli možnost dozvědět se co je to pěstounská péče, jak se stát pěstounem, jaká je podpora pěstounských rodin a pokládat své dotazy sociálním pracovnicím Pavlíně Jiskrové (OSPOD Přerov) a klíčové pracovnici pěstounských rodin Janě Hlobilové (Poradna pro rodinu v Přerově). Týden pro pěstounství vyvrcholil dne 15. 9. 2019 aktivitami v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. V prostorách Galerie Přerov během září probíhala výstava fotografií na téma Já pěstoun.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE