Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Aktualizace metodiky dohod o výkonu pěstounské péče

Úvodní stránka > Aktualizace metodiky dohod o výkonu pěstounské péče

Začátkem roku 2019 proběhla komplexní aktualizace standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí týkající se doprovázení pěstounských rodin. Metodika je platná od 1. 2. 2019. Zde můžete nahlédnout do zkrácené verze metodiky s vyznačenými změnami.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE