Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Vzdělávání odborných pracovníků

Úvodní stránka > Vzdělávání odborných pracovníků

V měsíci květnu 2018 se všichni pracovníci IC Olomouc proškolili v krizové intervenci.

CLOSE
CLOSE