Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Sociální pracovnice Intervenčního centra Olomouc v mediích

Úvodní stránka > Sociální pracovnice Intervenčního centra Olomouc v mediích

Mgr. Petra Klementová, sociální pracovnice Intervenčního centra Olomouc, poskytla rozhovor pro Prostějovský deník. Informace o práci Intervenčího centra Olomouc s osobami ohroženými domácím násilím naleznete na str.1 a 3 v článku Proti domácímu násilí bojují vykázáním. Ne vždy to stačí .

.

CLOSE
CLOSE