Úhrada za pobyt

Rodiče nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, popřípadě příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte, hradí příspěvek na úhradu pobytu a péče odstupňovaný podle věku dítěte.

Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče podle § 42b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. je nově stanovena tak, že za kalendářní měsíc činí 0,8násobek částky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Podle právního stavu platného k 1.1.2013 činí výše příspěvku na úhradu pobytu a péče za kalendářní měsíc
a) 3 424 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku,
b) 3 920 Kč, jde-li o dítě od 15 do 18 let věku.

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle § 11 až § 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Za nezaopatřené dítě se zásadně považuje dítě do ukončení přípravy na budoucí povolání. Za nezaopatřené dítě se však považuje i dítě mladší 18 let, které ukončilo povinnou školní docházku a dále nepokračuje v přípravě na budoucí povolání, jestliže je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Podle § 42b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v případě umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhoduje o výši příspěvku na úhradu pobytu a péče ředitel zařízení ve správním řízení. Správní řízení je vedeno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Po přijetí dítěte ředitel zahájí správní řízení, v jehož průběhu zjišťuje, zda bude stanoven příspěvek v plné výši nebo povinné osoby splňují podmínky, pro které je možné příspěvek snížit nebo nevyžadovat.

Podmínkami pro snížení či nevyžadování příspěvku jsou:

  • povinná osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi nebo
  • po zaplacení příspěvku by příjem povinných osob nebo příjem jejich rodiny klesl pod součet částek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu

O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku rozhoduje krajský úřad. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem zařízení, jehož ředitel (vedoucí) o příspěvku rozhodl.

Obdobně se postupuje při stanovení úhrady za pobyt dítěte umístěného v zařízení na základě žádosti zákonného zástupce (dohody se zákonným zástupcem).

 

Informace o organizaci

Aktuality

22.06.2017 Intervenční centrum – zrušení pevné linky 585 754 736

Z technických důvodů došlo ke zrušení pevné telefonní linky 585 754 736. Číslo 585 754 736 nadále slouží  jako faxové. Pro zkontaktování Intervenčního centra … číst celé

12.06.2017 Ocenění

                Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR vyslovilo Intervenčnímu centru Olomouc poděkování za dlouholetou a přínosnou … číst celé

08.06.2017 Výpadek pevných telefonních linek

V úterý 13.6.2017 může z technických důvodů docházet ke krátkodobým výpadkům pevných telefonních linek na pracovišti Na Vozovce 26, Olomouc. Využijte prosím mobilní telefonní čísla … číst celé

09.05.2017 Duben v Intervenčním centru Olomouc

Ve dnech 27. – 28.4.2017 Asociace pracovníků intervenčních center ČR proškolila své nové pracovníky v oblasti domácího násilí. Z Intervenčního centra Olomouc se proškolilo 5 pracovníků … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.