Úhrada za pobyt

Rodiče nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, popřípadě příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte, hradí příspěvek na úhradu pobytu a péče odstupňovaný podle věku dítěte.

Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče podle § 42b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. je nově stanovena tak, že za kalendářní měsíc činí 1,6násobek částky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Podle právního stavu platného k 1.1.2013 činí výše příspěvku na úhradu pobytu a péče za kalendářní měsíc
a) 3 424 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku,
b) 3 920 Kč, jde-li o dítě od 15 do 18 let věku.

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle § 11 až § 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Za nezaopatřené dítě se zásadně považuje dítě do ukončení přípravy na budoucí povolání. Za nezaopatřené dítě se však považuje i dítě mladší 18 let, které ukončilo povinnou školní docházku a dále nepokračuje v přípravě na budoucí povolání, jestliže je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Podle § 42b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v případě umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhoduje o výši příspěvku na úhradu pobytu a péče ředitel zařízení ve správním řízení. Správní řízení je vedeno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Po přijetí dítěte ředitel zahájí správní řízení, v jehož průběhu zjišťuje, zda bude stanoven příspěvek v plné výši nebo povinné osoby splňují podmínky, pro které je možné příspěvek snížit nebo nevyžadovat.

Podmínkami pro snížení či nevyžadování příspěvku jsou:

  • povinná osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi nebo
  • po zaplacení příspěvku by příjem povinných osob nebo příjem jejich rodiny klesl pod součet částek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu

O opravném prostředku proti rozhodnutí o příspěvku rozhoduje krajský úřad. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem zařízení, jehož ředitel (vedoucí) o příspěvku rozhodl.

Obdobně se postupuje při stanovení úhrady za pobyt dítěte umístěného v zařízení na základě žádosti zákonného zástupce (dohody se zákonným zástupcem).

 

Informace o organizaci

Aktuality

06.04.2018 Středisko na festivalu

V sobotu 24. března 2018 bylo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace hostem festivalu Jeden svět Olomouc. Do divadla Na cucky byly k diskusi s veřejností o … číst celé

06.04.2018 Konference Pro zdravou rodinu

Dne 28.11.2017 proběhla v zasedacím sále Magistrátu města Olomouce Konference Pro zdravou rodinu uspořádaná u příležitosti 45. výročí založení Poradny pro rodinu Olomouc. Na … číst celé

09.10.2017 Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí Dne 5.10.2017 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v … číst celé

27.09.2017 Víkendové vzdělávání pěstounů

Třídenní vzdělávací program pro pěstouny v Malé Morávce I v letošním roce proběhlo již tradiční třídenní pobytové vzdělávání pěstounských rodin, které doprovází pracovníci Střediska sociální prevence … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.