Právě se nacházíte: Úvodní stránka > Sociálně-právní ochrana dětí > Zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (dále jen SSP) je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. Zařízení odborného poradenství pro péči o děti zahrnuje nařízené rodinné terapie a odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Rodinnou terapii (odbornou psychologickou pomoc) nařizuje soud nebo orgán sociálně – právní ochrany dítěte (lidově řečeno sociálka) v případech rodičovských sporů ohledně svěření dítěte do péče, kontaktů rodiče s dítětem, výchovy dětí. Službu poskytují psychologové v našich poradnách pro rodinu a psycholog SSP, a to bezplatně.

Cíl

Pomoci rodičům najít cestu ke společné domluvě a především společně s nimi nastavit co nejlepší podmínky pro jejich dítě / děti.

Odborné psychologické posouzení provádíme v případech, kdy si návrh na svěření dítěte do pěstounské péče či na osvojení, podává žadatel sám přímo u soudu. Toto je možné u osob příbuzných či blízkých ve vztahu k dítěti, dále pokud rodiče dítěte dali souhlas k osvojení konkrétním osvojitelům, nebo když si návrh na osvojení podá manžel rodiče dítěte.  Poskytují ji psychologové všech našich poraden pro rodinu, a to v Olomouci, Jeseníku, Šumperku, Přerově a Prostějově. Vedle psychologického posouzení naši pracovníci žadatelům poskytnou informace o specificích náhradní rodinné péče, speciálních potřebách dětí žijících v náhradní rodině a také o právech a povinnostech pěstounů. Žadatelé mají možnost probrat své obavy a získat odpovědi na své otázky. O odborné psychologické posouzení žádá místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností Krajský úřad Olomouckého kraje, který posouzení objedná u SSP. Pro žadatele o náhradní rodinnou péči je tato služba bezplatná.

Cíl

Pomoci žadatelům uvědomit si lépe své silné a slabé stránky, dát jim informace o konkrétních individuálních potřebách daného dítěte a vyhodnotit, zda daná rodina má kapacitu náhradní rodinnou péči o dítě zajistit.

 

Zásady zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Dítě na prvním místě

Při své práci dbáme na potřeby a zájmy dětí, o kterých se v rámci zařízení odborného poradenství pro péči o děti jedná. Tyto zájmy vždy zohledňujeme. Dětem nasloucháme, respektujeme jejich názor.

Individuální přístup

Při poskytování sociálně – právní ochrany respektujeme individuální potřeby každé rodiny a především zájmy a potřeby konkrétního dítěte.

Respekt

Klienta respektujeme jako partnera. Tato zásada se odráží v chování pracovníků ke všem dospělým i dětským klientům.

Odbornost

Pracovníci jsou kvalifikováni podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí. Všichni pracovníci poskytují své služby na úrovni odpovídající soudobým odborným poznatkům a v problematice náhradní rodinné péče se průběžně vzdělávají.

Týmová práce

Respektujeme roli dalších subjektů v rámci sociálně – právní ochrany dětí a v zájmu dítěte jsme otevřeni spolupráci s dalšími organizacemi.

Kapacita pracovišť je omezená a doporučujeme soudům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností před nařízením terapie nebo zpracováním objednávky pro odborné psychologické posouzení prověřit kapacitní možnosti konkrétního pracoviště.

V případě zájmu o výše uvedené odborné činnosti kontaktujte prosím naše pracoviště:

Poradna pro rodinu Olomouc Mgr. Zuzana Černá

sociální pracovnice

731 447 451,

ppr.olomouc@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Prostějov Marie Krupová

sociální pracovnice

731 447 456,

ppr.prostejov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Přerov Mgr. Ema Homolová

sociální pracovnice

731 447 458,

ppr.prerov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Šumperk Mgr. Veronika Kubíčková

sociální pracovnice

731 447 454,

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Jeseník Bc. Jana Kotková

sociální pracovnice

731 447 453,

ppr.jesenik@ssp-ol.cz

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Mgr. Jana Gatěková

psycholožka

585 427 141,

gatekova@ssp-ol.cz

 

V otázkách plateb za odborné činnosti se prosím obracejte na:

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Ing. Kateřina Jedzoková

ekonomka

725 466 828

ekonom@ssp-ol.cz

 

Více kontaktů naleznete zde.

Provozní doba:

Po, St: 8:00-12:00 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00 13:00-15:00


Informace o organizaci

Aktuality

09.10.2017 Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí Dne 5.10.2017 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v … číst celé

27.09.2017 Víkendové vzdělávání pěstounů

Třídenní vzdělávací program pro pěstouny v Malé Morávce I v letošním roce proběhlo již tradiční třídenní pobytové vzdělávání pěstounských rodin, které doprovází pracovníci Střediska sociální prevence … číst celé

26.09.2017 Den otevřených dveří

V úterý 3.října od 9:00 do 16:00 hodin proběhne na všech našich pracovištích DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Těšíme se na Vaši návštěvu!

25.09.2017 Upozornění

V termínu od 25.9.2017 do 14.11.2017 probíhá v budově Na Vozovce 26, Olomouc akce „Zateplení budovy a instalace klimatizací a venkovních žaluzií„. Některé práce … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.