Právě se nacházíte: Úvodní stránka > Sociálně-právní ochrana dětí > Zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (dále jen SSP) je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. Zařízení odborného poradenství pro péči o děti zahrnuje nařízené rodinné terapie a odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Rodinnou terapii (odbornou psychologickou pomoc) nařizuje soud nebo orgán sociálně – právní ochrany dítěte (lidově řečeno sociálka) v případech rodičovských sporů ohledně svěření dítěte do péče, kontaktů rodiče s dítětem, výchovy dětí. Službu poskytují psychologové v našich poradnách pro rodinu a psycholog SSP, a to bezplatně.

Cíl

Pomoci rodičům najít cestu ke společné domluvě a především společně s nimi nastavit co nejlepší podmínky pro jejich dítě / děti.

Odborné psychologické posouzení poskytují psychologové všech našich poraden pro rodinu, a to v Olomouci, Jeseníku, Šumperku, Přerově a Prostějově. O odborné psychologické posouzení žádá místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností Krajský úřad Olomouckého kraje, který posouzení objedná u SSP. Vedle psychologického posouzení naši pracovníci žadatelům poskytnou informace o specificích náhradní rodinné péče, speciálních potřebách dětí žijících v náhradní rodině a také o právech a povinnostech pěstounů. Žadatelé mají možnost probrat své obavy a získat odpovědi na své otázky. Pro žadatele o náhradní rodinnou péči je tato služba bezplatná.

Cíl

Pomoci žadatelům uvědomit si lépe své silné a slabé stránky, dát jim informace o konkrétních individuálních potřebách daného dítěte a vyhodnotit, zda daná rodina má kapacitu náhradní rodinnou péči o dítě zajistit.

 

Zásady zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Dítě na prvním místě

Při své práci dbáme na potřeby a zájmy dětí. Tyto zájmy vždy zohledňujeme. Dětem nasloucháme, respektujeme jejich názor.

Respekt

Klienta respektujeme jako partnera. Tato zásada se odráží v chování pracovníků ke všem dospělým i dětským klientům.

Individuální přístup

Při poskytování sociálně – právní ochrany respektujeme individuální potřeby každé rodiny a především zájmy a potřeby konkrétního dítěte.

Srozumitelnost

Pracujeme vždy s ohledem na osobnostní a komunikační předpoklady klienta a s ohledem na jeho věk.

Diskrétnost

Všichni pracovníci jsou povinni podle zákona o sociálně – právní ochraně dětí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili (§ 57), a to i po ukončení pracovního poměru. Výjimky stanovuje platná legislativa (např.§ 53 odst.1 písm. f), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí).

Vzhledem ke skutečnosti, že realizaci Příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče zadává krajský úřad a je součástí procesu posouzení těchto žadatelů, jsou účastníci informováni, že o probíhajícím procesu komunikujeme se zadavatelem a výstupem z příprav je závěrečná zpráva o každém účastníkovi, která je předána zadavateli.

Odbornost

Sociálně – právní ochrana dětí je poskytována odbornými pracovníky (psycholog, sociální pracovník), kteří odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům (§ 49a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí).

Všichni pracovníci poskytují své služby na úrovni odpovídající soudobým odborným poznatkům a v problematice náhradní rodinné péče se vzdělávají.

Rovný přístup 

Služby poskytujeme v souladu s Etickým kodexem pracovníků PPR OK a Listinou základních práv a svobod (bez ohledu na vzhled, věk, bydliště, státní příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, etnicitu, sociální status, zdravotní handicap, vyznání a další). Přístup ke klientům je vstřícný, respektující, nehodnotící, otevřený a podporující.

Podpora k samostatnosti dítěte a pečujících osob

Osoby pečující a jejich děti vedeme k zodpovědnosti samostatně rozhodovat o sobě a své rodině.

Kapacita pracovišť je omezená a doporučujeme soudům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností před nařízením terapie nebo zpracováním objednávky pro odborné psychologické posouzení prověřit kapacitní možnosti konkrétního pracoviště.

V případě zájmu o výše uvedené odborné činnosti kontaktujte prosím naše pracoviště:

Poradna pro rodinu Olomouc PhDr. Radka Hrochová Hrubá

vedoucí pracoviště

731 447 451,

ppr.olomouc@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Prostějov PhDr. Monika Stejskalová

vedoucí pracoviště

731 447 456,

ppr.prostejov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Přerov Ing. Ema Homolová

vedoucí pracoviště

731 447 458,

ppr.prerov@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Šumperk Mgr. Veronika Žouželová

vedoucí pracoviště

731 447 454,

ppr.sumperk@ssp-ol.cz

Poradna pro rodinu Jeseník Mgr. Jana Kotková

vedoucí pracoviště

731 447 453,

ppr.jesenik@ssp-ol.cz

 

V otázkách plateb za odborné činnosti se prosím obracejte na:

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

Ing. Kateřina Jedzoková

ekonomka

725 466 828

ekonom@ssp-ol.cz

Více kontaktů naleznete zde.

Provozní doba:

Po, St: 8:00-12:00 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00 13:00-15:00

 

Informace o organizaci

Aktuality

08.06.2018 Poradna pro rodinu Jeseník – výpadek elektrické energie

Dne 14.6.2018 od 9:00 do 12:00 dojde k plánovanému výpadku elektrické energie v Poradně pro rodinu Jeseník. Poradna nebude dostupná na pevných telefonních číslech, … číst celé

21.05.2018 Veletrh sociálních a souvisejících služeb služeb

Veletrh sociálních a souvisejících služeb v Olomouci V pátek 18. 5. 2018 představilo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace svou činnost na 2. ročníku Veletrhu … číst celé

17.05.2018 Proměna v krizovém zařízení pro děti

Naše zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc získalo v rámci projektu společnosti IKEA „Spolu s vámi“ (www.spolusvami.cz ): 1. místo obchodního domu IKEA Ostrava, tj. vybavení … číst celé

07.05.2018 PPR Prostějov – upozornění

V pátek 11.5.2018 nebude Poradna pro rodinu Prostějov dostupná na pevném telefonním čísle: 582 345 013 a na e-mailové adrese. Nebude rovněž fungovat zvonek. … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.