Proplácení výdajů

Proplácení vzdělávací akce

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče – vzor zde.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s osvědčením ze vzdělávací akce.
 • Klíčový pracovník k žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odesílá na ekonomické pracoviště.

Vzdělávací akci lze proplatit zpětně, na základě doloženého osvědčení.

Pokud se jedná o dvoudenní vzdělávací akci a v každém dni jste absolvovali alespoň 6 hodin vzdělávání, lze si taktéž zažádat o proplacení ubytování. Proplácíme ubytování jak pěstounovi, tak dítěti, které je svěřené do pěstounské péče.  V tomto případě je nutné doložit doklad o zaplacení ubytování, kde jsou uvedeny vaše iniciály, popřípadě iniciály dítěte svěřeného do pěstounské péče (jméno a příjmení, datum narození a bydliště) a zahrnout tento požadavek do žádosti o proplacení výdajů (uvedete, kolik hodin vzdělávání jste absolvovali v každém dni).

Vzor vyplněné žádosti o proplacení vzdělávací akce naleznete zde.

Proplácení respitní péče

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče – vzor zde.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s:
  • dokladem o úhradě na jméno dítěte/dětí + rodné číslo/datum narození.
  • potvrzením o účasti na této akci vydaným po uskutečněné akci – na potvrzení musí být uvedeno jméno dítěte, narození dítěte, termín, místo konání akce, cena akce – nemusí být uvedena, pokud je napsaná na jiném přiloženém dokladu (vzor potvrzení naleznete zde).
 • Klíčový pracovník k žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odesílá na ekonomické pracoviště.

Veškeré formuláře jsou na ekonomický úsek dodány po uskutečněné akci.

Naše organizace přispívá na respitní péči 7000 Kč za rok za 1 dítě. Spoluúčast pěstouna je za celodenní stravu 60 Kč/den, u příměstských táborů 30 Kč/den. V případě, že v částce nebyla zahrnuta strava a hradili jste stravu zvlášť, nutno uvést v žádosti.

Vzor vyplněné žádosti o proplacení respitní péče naleznete zde.

Proplácení krátkodobé péče

Pěstoun má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě/děti; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

 • po dobu, kdy je osoba pečující uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
 • při narození dítěte,
 • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
 • při úmrtí osoby blízké.

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče – vzor zde.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu se:
  • smlouvou o osobní péči o dítě/děti v pěstounské péči spolu s potvrzením o zaplacení sjednané úhrady za krátkodobou péči (vzor v příloze smlouvy) – vzor smlouvy zde.
 • Klíčový pracovník k žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odesílá na ekonomické pracoviště.

Smlouvu o osobní péči o dítě/děti je nutno uzavřít mezi pěstounem a osobou hlídající nejpozději v den, kdy je hlídání zprostředkováno.

 

Informace o organizaci

Aktuality

06.04.2018 Středisko na festivalu

V sobotu 24. března 2018 bylo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace hostem festivalu Jeden svět Olomouc. Do divadla Na cucky byly k diskusi s veřejností o … číst celé

06.04.2018 Konference Pro zdravou rodinu

Dne 28.11.2017 proběhla v zasedacím sále Magistrátu města Olomouce Konference Pro zdravou rodinu uspořádaná u příležitosti 45. výročí založení Poradny pro rodinu Olomouc. Na … číst celé

09.10.2017 Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí Dne 5.10.2017 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v … číst celé

27.09.2017 Víkendové vzdělávání pěstounů

Třídenní vzdělávací program pro pěstouny v Malé Morávce I v letošním roce proběhlo již tradiční třídenní pobytové vzdělávání pěstounských rodin, které doprovází pracovníci Střediska sociální prevence … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.