Právě se nacházíte: Úvodní stránka > Sociálně-právní ochrana dětí > Dohody o výkonu pěstounské péče > Cíle a způsoby činnosti

Cíle a způsoby činnosti

 

Poslání organizace v rámci sociálně – právní ochrany dětí

Posláním Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, žít v náhradní rodině, a to přípravou budoucích náhradních rodičů před přijetím dítěte do rodiny a doprovázením a podporou pěstounských rodin.

 

Cíle

Naše organizace má za cíl podpořit a doprovázet náhradní rodiny stávající i budoucí při výchově a péči o přijaté děti. Specifickými cíli jsou:

 • Připravit žadatele o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči k přijetí dítěte do rodiny.
 • Umožnit všem osobám, na které se vztahuje povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče (dále „Dohoda“), plně využít svých práv a zároveň je podpořit při plnění jejich povinností.
 • Podpořit náhradní rodiče v jejich schopnostech a dovednostech a v získávání jejich kompetencí týkajících se výchovy dítěte v náhradní rodinné péči.
 • Prostřednictvím pravidelných kontaktů poskytnout dětem v náhradní rodinné péči podmínky pro vyjádření jejich potřeb, obav a trápení.
 • Podporovat a pokud to rodina potřebuje také zajistit  bezpečný kontakt dětí s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami.

Naplněním všech těchto cílů pomáháme dětem, žijícím v náhradní rodině, zpracovat trauma ze ztráty přirozeného prostředí a podporujeme šanci těchto dětí na plnohodnotný život.

 

 

Cílová skupina

 • Žadatelé o osvojení a pěstounskou péči a jejich děti
 • Osoby pečující (pěstouni, poručníci osobně pečující o dítě) mající uzavřenou Dohodu se Střediskem sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizací (dále jen „SSP OL“) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), mající uzavřenou Dohodu se SSP OL (dále v textu všichni uvádění také jako “pěstoun”)
 • Děti svěřené do péče výše uvedených osob
 • Nezletilé děti mladší 18 let, které požádaly o ochranu svého života a dalších svých práv

 

Osoby spadající do cílové skupiny dále označujeme jako klienty.

 

Činnost uzavírání Dohod může být vykonávána v rámci Olomouckého kraje a ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Vyškov, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Vítkov, Odry, Rýmařov, Bruntál, Lanškroun, Králíky, Moravská Třebová.

Činnost související s realizací Příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je vykonávána na území celé České republiky.

 

Okruh dalších osob, se kterými pracujeme

 • Biologická rodina výše zmíněných dětí
 • Budoucí náhradní rodina těchto dětí

 

Naše organizace pak v režimu sociální služby poskytuje odbornou pomoc všem pěstounům a osvojitelům, jejich dětem přijatým i vlastním a rovněž biologické rodině.

Informace o organizaci

Aktuality

22.06.2017 Intervenční centrum – zrušení pevné linky 585 754 736

Z technických důvodů došlo ke zrušení pevné telefonní linky 585 754 736. Číslo 585 754 736 nadále slouží  jako faxové. Pro zkontaktování Intervenčního centra … číst celé

12.06.2017 Ocenění

                Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR vyslovilo Intervenčnímu centru Olomouc poděkování za dlouholetou a přínosnou … číst celé

08.06.2017 Výpadek pevných telefonních linek

V úterý 13.6.2017 může z technických důvodů docházet ke krátkodobým výpadkům pevných telefonních linek na pracovišti Na Vozovce 26, Olomouc. Využijte prosím mobilní telefonní čísla … číst celé

09.05.2017 Duben v Intervenčním centru Olomouc

Ve dnech 27. – 28.4.2017 Asociace pracovníků intervenčních center ČR proškolila své nové pracovníky v oblasti domácího násilí. Z Intervenčního centra Olomouc se proškolilo 5 pracovníků … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.