Právě se nacházíte: Úvodní stránka > Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí

Jako osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

Seznam činností, které vykonáváme na základě pověření

 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kam patří:
 • pravidelná setkání s pěstounem a dítětem,
 • doprovázení při řešení náročných situací souvisejících s péčí o přijaté děti,
 • doprovázení při přebírání dítěte (z porodnice, od přechodných pěstounů apod),
 • doprovázení při předávání dítěte (biologickým rodičům, do nové náhradní rodiny),
 • doprovázení a podpora před a po předání dítěte,
 • pořádání vzdělávacích seminářů a třídenního pobytového vzdělávání,
 • pomoc při vyhledávání vhodných vzdělávacích akcí dle individuálních potřeb pěstounů a svěřených dětí,
 • doprovázení dítěte a pěstounů při kontaktu s rodiči dítěte,
 • psychologické a sociální poradenství,
 • zprostředkování další odborné pomoci,
 • zajištění respitní i krátkodobé péče.

 

 1. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst.1 písm. c) zákona o sociálně-právní ochraně dětí], kterou jinak zajišťuje krajský úřad § 11 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

Jedná se zejména o:

 • zajištění prostor,
 • příprava vzdělávacích materiálů,
 • samotné vedení příprav (odborná práce se skupinou, ve skupinkách, individuální rozhovory),
 • domácí návštěvy,
 • přípravu dětí na přijetí dalšího dítěte do rodiny,
 • vyhodnocení kompetencí, potřebných k úspěšnému provádění úkolů náhradní rodinné péče,
 • vyhodnocení domácích úkolů,
 • vypracování závěrečné zprávy,
 • projednání závěrečné zprávy z přípravy s žadateli.

 

 1. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst.1 písm.d), § 11 odst.2 písm.c)]
 • poskytnutí informací o procesu zprostředkování,
 • poskytnutí informací o specificích a potřebách dětí v náhradní rodinné péči,
 • poskytnutí informací o právech a povinnostech osvojitelů a osob pečujících/osob v evidenci.

 

 1. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče:
 • při řešení sociálních nebo psychických problémů,
 • při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte,
 • při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
 • v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání,
 • v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
 • při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek,
 • při využívání sociálních služeb,
 • v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
 • v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
 • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života,
 • při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte s rodiči nebo jinými osobami blízkými,
 • při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností.

Informace o organizaci

Aktuality

09.10.2017 Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí

Setkání v rámci interdisciplinární spolupráce k problematice domácího násilí Dne 5.10.2017 se v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje uskutečnilo setkání odborné veřejnosti v … číst celé

27.09.2017 Víkendové vzdělávání pěstounů

Třídenní vzdělávací program pro pěstouny v Malé Morávce I v letošním roce proběhlo již tradiční třídenní pobytové vzdělávání pěstounských rodin, které doprovází pracovníci Střediska sociální prevence … číst celé

26.09.2017 Den otevřených dveří

V úterý 3.října od 9:00 do 16:00 hodin proběhne na všech našich pracovištích DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Těšíme se na Vaši návštěvu!

25.09.2017 Upozornění

V termínu od 25.9.2017 do 14.11.2017 probíhá v budově Na Vozovce 26, Olomouc akce „Zateplení budovy a instalace klimatizací a venkovních žaluzií„. Některé práce … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.