Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Placené služby pro OSPOD

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Naše služby > Placené služby pro OSPOD

Ceník služeb pro OSPOD

Vzory ke stažení:

Objednávka na odbornou psychologickou pomoc

Objednávka OSPOD k placeným výkonům (např. vzdělávání, asistovaný kontakt,…)

Bližší informace ve věcech ekonomických Vám sdělí Ing. Kateřina Jedzoková, tel.: 725 466 828, e-mail: ekonom@ssp-ol.cz