Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

PORADNY PRO RODINU OLOMOUCKÉHO KRAJE

NABÍZEJÍ POMOC A PODPORU DĚTEM, RODINÁM, MANŽELSKÝM PÁRŮM A DALŠÍM OSOBÁM, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

V režimu Zákona o sociálních službách poskytujeme sociální službu:

(partnerské, manželské, rodinné a individuální poradenství)

Jsme také tzv. osobou pověřenou k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.

V rámci tohoto pověření poskytujeme:

  • Zařízení odborného poradenství pro péči o děti

(nařízené rodinné terapie, odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči)