Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Intervenční centrum Olomouc poskytuje pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Naším cílem je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. Služba je poskytována bezplatně.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK INTERVENČNÍHO CENTRA OLOMOUC:

Veřejný závazek – intervenční centra

 

 

Poskytování sociální služby intervenční centrum je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Celkové náklady projektu v Kč:               336 620 483, 64 Kč
Výše dotace ESF:                                         286 127 411, 09 Kč
Výše dotace ze státního rozpočtu:           33 662 048, 36 Kč
Podíl Olomouckého kraje:                         16 831 024, 19  Kč

 

Co je u nás nového?