Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Mgr. Zuzana Černá

vedoucí a metodik dohod o výkonu pěstounské péče, sociální pracovnice
Telefon: 725 477 749
e-mail: cerna@ssp-ol.cz

Dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme na všech našich pracovištích.

Kontakty na naše klíčové pracovníky:

Kontakty na zástupy klíčových pracovníků naleznete zde.

Co je u nás nového?